Szczegółowy zakres badań bez skierowania:

1. Morfologia krwi
2. OB
3. Glukoza
4. Cholesterol
5. LDL
6. HDL
7. Trójgliceryny

8. Kwas moczowy
9. Kreatynina
10. Mocznik
11. Sód
12. Potas
13. ASPAT
14. ALAT

15. ALP
16. TSH
17. Żelazo
18. CRP
19. Wapń
20. Badanie ogólne moczu
21. CA 125
22. PSA wolne i całkowite

Badania realizowane zgodnie ze wskazaniami medycznymi na podstawie skierowania od lekarza.
Świadczeniodawcy w laboratoriach medycznych wskazanych przez Biuro Obsługi Pacjenta za pośrednictwem
infolinii medycznej, pod numerem: 798 179 526.

czas protrombinowy (PT)
fibrynogen (FIBR)
morfologia krwi zróżnicowaniem granulocytów
morfologia krwi bez rozmazu
hematokryt
odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
leukocyty
płytki krwi
albuminy
ALA kwas aminolewulinowy
aminotransferaza alaninowa (ALT)
aminotransferaza asparainianowa (AST)
amylaza
apolipoproterina A1
białko całkowite
białko C-reaktywne (CRP)
bilirubina pośrednia
bilirubina całkowita
cerilopazmina
chlorki (CI)
cholesterol całkowity
cholesterol HDL
cholesterol LDL
czynnik reumatoidalny (RF)
dyhydrogenaza mleczanowa (LDH)
esteraza acetylocholinowa
fosfataza alkaiczna (AP)
fosfotaza kwaśna całkowita
fosfotaza sterczowa
fosforany, fosfor
lipaza

magnez całkowity (Mg)
miedź (Cu)
gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
glukoza
kinaza fosfokreatynowa
kreatynina
kwas moczowy
kwas foliowy
lipidogram
mocznik
potas (K)
proteinogram
seremukoid
sód (Na)
test obciążenia glukozą
triglicerydy
wapń całkowity (Ca)
witamina B12
żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
żelazo (FE)
antygen swoisty dla stercza – PSA całkowite
ferrytyna
transferryna
BUN -azot mocznikowy
hemoglobina glikowana (HbA1C)
hormon tyreotropowy (TSH)
tyreglobulina
troponina
prolaktyna (PRL)
prolaktyna (PRL) po metoclopramidzie
testosteron

trijdotyonina całkowita (TT3)
trijdotyonina wolna (fT3)
tyroksyna całkowita (fT3)
tyroksyna wolna (fT4)
antygen HBs
antystreptolizyna O (ASO)
odczyn Waalera-Rosego
przeciwciała przeciw HBs
AFP
antygen CA 125 (CA 125)
antygen CA 15-3 (CA 15-3)
antygen CA 19-9 (CA 19-9)
antygen karcyno-emrionalny (CEA)
amylaza w moczu
badanie ogólne moczu (profil)
białko w moczu
glukoza w moczu
kreatynina w moczu
wapń w moczu
fosforany w moczu – wydalanie dobowe
bilirubina w moczu
magnez w moczu
sód w moczu
potas w moczu
ciała ketonowe w moczu
glukoza w moczu – wydalanie dobowe
kwas moczowy – wydalanie dobowe
magnez w moczu – wydalanie dobowe
potas w moczu – wydalanie dobowe
sód w moczu – wydalanie dobowe
wapń w moczu – wydalanie dobowe

Masz jakieś pytania? Odezwij się do nas! 798-179-526