Diagnostyka Obrazowa

Badania ultrasonograficzne:

(2 razy w roku)
USG gruczołu krokowego przez powłoki
brzuszne
USG gruczołu krokowego transrektalne
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
USG ginekologiczne przezpochwowe
(transwaginalne)
USG scriningowe ginekologiczne
USG miednicy małej
USG piersi
USG jamy brzusznej i przewodu pokarmowego
USG trzustki
USG układu moczowego + TRUS
USG tarczycy
USG mięśni
USG stawów biodrowych
USG stawów kolanowych
USG stawów łokciowych
USG stawów skokowych
USG stawów barkowych
USG drobnych stawów i więzadeł
USG ścięgna
USG węzłów chłonnych
USG krtani
USG nadgarstka
USG palca
USG tkanek miękkich
USG jąde
echokardiografia (ECHO)
USG dopplerowskie tętnic naczyń jamy
brzusznej

USG dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych
USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn górnych
USG dopplerowskie tętnic i żył kończyn dolnych
USG dopplerowskie tętnic nerkowych

Badania elektrokardiologiczne:

EKG – spoczynkowe,
EKG – pomiar całodobowy metodą Holtera,
EKG – próba wysiłkowa,
EKG – pomiar całodobowy ciśnienia tętniczego
(metodą Holtera ciśnieniowego)

Badania rentgenowskie:

(wynik badania na nośniku)
RTG okolicy jarzmowo-szczękowej,
RTG krtani,
RTG przewodu nosowo-łzowego
RTG nosogardzieli
RTG gruczołów ślinowych
RTG okolicy tarczycy
RTG języczka
RTG tkanek miękkich klatki piersiowej,
RTG kręgosłupa (całego, szyjnego, piersiowego,
lędźwiowo–krzyżowego)
RTG barku
RTG łopatki
RTG mostka
RTG żeber
RTG stawów
RTG ramienia
RTG łokcia
RTG przedramienia
RTG nadgarstka

RTG dłoni
RTG palca
RTG kończyny górnej
RTG kończyny dolnej
RTG miednicy
RTG biodra
RTG uda
RTG kolana
RTG podudzia
RTG kostki
RTG stopy
RTG przeglądowe jamy brzusznej,
Mammografia
RTG czaszki
RTG okolicy czołowej
RTG żuchwy
RTG szczęki
RTG zatok nosa
RTG nosa
RTG oczodołu
RTG okolicy nadoczodołowej
RTG spojenia żuchwy

Inne badania diagnostyczne:

Spirometria bez leku
SPirometria z lekiem
Audiometria tonalna
Audiometria impedancyjna
Densytometria kręgosłup lędźwiowy
(ocena kości beleczkowej) – screening
Densytometria szyjka kości udowej
(ocena kości korowej) screening

Masz jakieś pytania? Odezwij się do nas! 798-179-526