Poradnia logopedyczna

(2 razy w roku)

Konsultacja obejmuje:
1. wywiad
2. diagnozę problemu
3. szukanie przyczyn problemu oraz trudności związanych z jego
rozwiązaniem
4. szukanie sposobów rozwiązania trudności i wsparcie pacjenta
w realizowanych przez niego zmianach
5. konsultacje u logopedy nie obejmują tzw. podspecjalizacji
logopedycznych, w tym m.in. surdologopedii, neurologopedii itp.

Poradnia dietetyczna

(2 razy w roku)

Konsultacja obejmuje:
1. wywiad
2. badanie antropometryczne
3. badanie składu ciała
4. ustalenie zapotrzebowania energetycznego
5. ustalenie indywidualnych zaleceń żywieniowych
6. edukacja żywieniowa

Poradnia psychologiczna

(2 razy w roku)

Konsultacja obejmuje:
1. wywiad
2. diagnozę problemu
3. szukanie przyczyn problemu oraz trudności związanych z jego
rozwiązaniem
4. szukanie sposobów rozwiązania trudności i wsparcie pacjenta
w realizowanych przez niego zmianach.
5. skierowanie na psychoterapię indywidualną lub grupową

Poradnia fizjoterapeutyczna

(2 razy w roku)

Konsultacja obejmuje:
1. badania podmiotowe
2. badania przedmiotowe
3. omówienie planu fizjoterapii
4. instruktaż ćwiczeń domowych
5. edukację w zakresie profilaktyki schorzeń w narządu ruchu
6. dobór zaopatrzenie ortopedycznego

Masz jakieś pytania? Odezwij się do nas! 798-179-526