Zakres abonamentu medycznego.

1. Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej.

2. Konsultacje lekarzy 21 specjalizacji bez limitu.

3. Bardzo szeroki panel laboratoryjny badań profilaktycznych bez skierowania.

4. Diagnostyka laboratoryjna na zlecenie lekarza.

5. Badania diagnostyczne EKG, USG EKG HOLTER.

6. Rehabilitacja w postaci zabiegów fizjoterapii i kinezyterapii.

7. Konsultacje profesorskie.

8. Profilaktyczne konsultacje wspomagające:
Dietetyczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne.

9. Badania endoskopowe.

10. Badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

11. Badania fizykalne biorezonansem.

12. Badania na pasożyty.

13. Zabiegi polem magnetycznym.

14. Masaże lecznicze i rehabilitacyjne.

Ilość bezpłatnych świadczeń ( 48 miesięcy ).

Świadczenie  
1. Konsultacje internistycznenielimitowane 
2. Specjalistyczne konsultacje lekarskienielimitowane 
3. Panel profilaktycznych badań laboratoryjnych4 
4. Badania laboratoryjnenielimitowane( na zlecenie lekarza )
5. Badania RTG16( na zlecenie lekarza )
6. Badania EKG, EKG 24, EKG próba wysiłkowa16( na zlecenie lekarza )
7. Badania USG16( na zlecenie lekarza )
8. Zasięgi fizykoterapiinielimitowane( na zlecenie lekarza )
9. Zabiegi kinezyterapiinielimitowane( na zlecenie lekarza )